200 yếu tố Google xếp hạng từ khóa

200 yếu tố Google xếp hạng từ khóa
Google sắp xếp thứ hạng các trang web dựa trên giá trị của chúng, ứng với 1 từ khóa và 1 người tìm kiếm. Trang nào có giá trị cao nhất sẽ đứng số 1 trong kết quả tìm kiếm. Sau đây là các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng google được cập nhật mới nhất năm 2024

Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến thứ hạng trang web trên Google


I. Các yếu tố về từ khóa

 1. Từ khoá có trong các thẻ tiêu đề (title).
 2. Từ khóa xuất hiện khi mở đầu các thẻ tiêu đề.
 3. Từ khóa có trong tên miền gốc (ví dụ keyword.com).
 4. Từ khoá có ở bất cứ nơi nào trong thẻ H1.
 5. Từ khóa có trong liên kết nội bộ nội bộ.
 6. Từ khoá có trong backlink.
 7. Từ khóa xuất hiện khi mở đầu thẻ H1
 8. Từ khoá xuất hiện trong 50-150 từ đầu tiên.
 9. Từ khoá có trong Subdomain.
 10. Từ khóa có trong URL Profile.
 11. Từ khóa có trong URL Folder.
 12. Từ khóa có trong các thẻ tiêu đề khác (h2 - h6).
 13. Từ khoá có trong thẻ Alt (hình ảnh).
 14. Từ khoá được lặp lại trong các văn bản HTML.
 15. Từ khoá có trong Tên ảnh (ví dụ keyword.jpg)
 16. Từ khoá có trong thẻ in đậm.
 17. Mật độ từ khoá theo công thức (# Từ khóa ÷ Tổng)
 18. Từ khoá có trong MARC Danh sách các trang.
 19. Từ khoá có trong tham số truy vấn của trang.
 20. Từ khoá có trong thẻ in nghiêng.
 21. Từ khóa có trong Meta Description Tag.
 22. Từ khoá có trong phần mở rộng tập tin trên trang.
 23. Từ khoá có trong thẻ comment trong HTML.
 24. Từ khoá có trong Keywords Meta Tag.


II. Yếu tố không phải từ khóa

 1. Sự tồn tại của nội dung, nội dung độc.
 2. Trang web phải luôn được làm mới.
 3. Sử dụng liên kết nội.
 4. Lịch sử thay đổi nội dung
 5. Sử dụng link out trên trang.
 6. Tham số truy vấn trong URL so với Định dạng URL tĩnh.
 7. Tỷ lệ của code/ văn bản trong HTML.
 8. Sự tồn tại của thẻ Meta Description.
 9. HTML Validation đạt chuẩn W3C
 10. Sử dụng của các yếu tố Flash (hoặc các plug-in nội dung)
 11. Sử dụng quảng cáo trên trang
 12. Sử dụng Google AdSense (cụ thể) trên trang


III. Xếp hạng Google dựa trên liên kết

 1. Từ khoá Tập trung vào Anchor Text từ các liên kết bên ngoài
 2. Liên kết phổ biến (số lượng + chất lượng)
 3. Đa dạng của các nguồn liên kết.
 4. Trang web đáng tin cậy
 5. Trao đổi liên kết.
 6. Sự khác biệt so với các nguồn liên kết bên ngoài
 7. Từ khoá Tập trung vào Anchor Text từ các liên kết nội bộ
 8. Vị trí của thông tin trong hệ thống trang web.
 9. Phổ biến liên kết trong liên kết nội bộ.
 10. Số lượng và chất lượng của Liên kết Nofollow
 11. Tỷ lệ phần trăm Liên kết follow và nofollowed trên trang


IV. Các yếu tố xếp hạng dựa trên liên kết cơ bản

 1. Độ tin cậy dựa trên liên kết từ những tên miền tin cậy
 2. Link phổ biến của Domain
 3. Liên kết đa dạng dựa trên số lượng/nhiều tên miền gốc liên kết
 4. Liên kết từ các nguồn uy tín, có cùng chủ đề.
 5. Thời gian phát triển / sự thiếu hụt của liên kết đến Domain
 6. Liên kết từ tên miền với truy cập bị hạn chế (edu, gov, mil)
 7. Tỷ lệ phần trăm Dofollow vs Nofollowed tới Domain


V. Các yếu tố xếp hạng không dựa trên liên kết cơ bản

 1. Cấu trúc trang web của tên miền (cấu trúc và hệ thống phân cấp)
 2. Sử dụng liên kết đến các trang web có uy tín / Pages
 3. Đăng ký tên miền dài hạn
 4. Đăng ký tên miền đã có lịch sử ( nó đã đăng ký được bao lâu)
 5. Thời gian vận hành của Server/Hosting
 6. Thông tin Hosting (host trên máy chủ / c-block)
 7. Đăng ký tên miền hoặc thay đổi Quyền sở hữu
 8. Bao gồm những tin tức từ Domain của trang Google News
 9. Sử dụng XML Sitemap (s)
 10. Quyền sở hữu tên miền (người đăng ký và lịch sử của họ)
 11. Đăng ký tên miền với Google Local
 12. Tên miền "khuyến khích" (trích dẫn văn bản của tên miền)
 13. Bao gồm những tin tức từ Domain của trang Google Blog Search
 14. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của các tên miền trong mục Yahoo!
 15. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong DMOZ.org\Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Wikipedia
 16. Sử dụng Feeds trên Domain
 17. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Lii.org
 18. Đăng ký tên miền với Google Webmaster Tools
 19. Kích hoạt chức năng "tăng cường tìm kiếm hình ảnh " của Google
 20. Sử dụng Giấy chứng nhận bảo mật trên Domain
 21. Hiệu lực của thông tin được liệt kê từ tên miền đăng kí
 22. Trích dẫn / tài liệu tham khảo của tên miền trong Google Knol
 23. Sử dụng Công cụ Tìm kiếm của Google trên Domain
 24. Sử dụng Google AdSense trên Domain
 25. Sử dụng Google AdWords cho Quảng cáo đối với Domain
 26. Alexa Rank Domain
 27. Compete.com xếp hạng của Domain
 28. Sử dụng Web Apps Hosted của Google trên Domain


VI. Xếp hạng Google dựa trên Social Media

 1. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang Delicious
 2. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang StumbleUpon
 3. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang Twitter
 4. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang LinkedIn
 5. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang Facebook
 6. Giới thiệu tên miền hoặc trang lên trang MySpace

 

VII. Các yếu tố xếp hạng Google sử dữ liệu truy cập

 1. Lịch sử Click-Through Rate từ Tìm kiếm Trang / URL chính xác
 2. Lịch sử Click-Through Rate từ Tìm kiếm để trang trên tên miền này
 3. Truy vấn Tìm kiếm cho tên miền hoặc thương hiệu Associated
 4. Sử dụng Refinement Query Post-Click vào một kết quả tìm kiếm
 5. Trung bình "Thời gian trên Trang"
 6. Dữ liệu từ Google SearchWiki các bầu chọn, xếp hạng, bình luận
 7. Các tài liệu tham khảo / Liên kết đến tên miền trong email Gmail


VIII. Geo-Nhắm mục tiêu theo yếu tố:

 1. Mã quốc gia TLD của tên miền gốc
 2. Ngôn ngữ của nội dung được sử dụng trên trang web
 3. Liên kết từ các miền khác mục tiêu đến Quốc gia / Vùng
 4. Vị trí Địa lý địa chỉ IP máy chủ của tên miền
 5. Nhắm mục tiêu theo kỹ sư của Google.
 6. Geo-Mục tiêu theo hướng dẫn của Google Webmaster Tools
 7. Đăng ký trang web với Google Local Quốc gia / Vùng
 8. Địa chỉ trong Nội dung văn bản On-Page
 9. Địa chỉ bên đại diện đăng ký Domain
 10. Vị trí Địa lý người truy cập vào trang web
 11. Geo-Tagging trang thông qua Meta Data

 

 


Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng trang web trên Google


IX. Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá trị của liên kết ngoài

 1. Tên miền bị phạt Index vì liên kết với những Web Spam
 2. Liên kết với những Web Spam
 3. Liên kết có được do mua bán chứ không phải liên kết tự nhiên
 4. Tên miền có chứa số lượng lớn các link của Web Spam
 5. Tên miền không kiếm được những link có độ trusted cao


X. Yếu tố xếp hạng (không nên làm)

 1. Che đậy với độc hại / thao tác Intent
 2. Liên kết mua từ những liên kết môi giới
 3. Liên kết từ trang Web Sites Spam / Pages
 4. Dấu User Agent
 5. Server downtime thường xuyên & không thể truy cập được
 6. Sử dụng những text ẩn / nền
 7. Liên kết từ các tên miền tới các Web Sites Spam / Pages
 8. Lặp đi lặp lại quá nhiều cùng một Anchor Text Trang
 9. Che dấu Địa chỉ IP
 10. Ẩn văn bản bên ngoài khu vực trang hiển thị
 11. Chứa quá nhiều tham số động trong URL
 12. Quá nhiều links từ các website trong cùng vùng địa chỉ IP
 13. Chiến dich Bait-and-Switch (301’ing một phần triệu trang...)
 14. Nhồi nhét từ khóa trong các văn bản On-Page
 15. Ẩn văn bản bằng CSS (display: none) Styling
 16. Nhồi nhét từ khóa trong các Tiêu đề Tag
 17. Nhồi nhét từ khóa trong URL
 18. Liên kết thu từ thao tác Widget / Badge Chiến dịch
 19. Dấu đoạn JavaScript / Rich Detection
 20. Che đậy bị phát hiện bởi Cookie
 21. Liên kết mua từ những Thư mục chất lượng thấp
 22. Quá nhiều liên kết từ các trang web cùng chủ đăng kí sở hữu
 23. Liên kết Trang Web Sites Spam / Pages
 24. Liên kết đến Domain Web Sites Spam / Pages
 25. Liên kết có được từ các chiến dịch Viral Marketing
 26. Cloaking Che đậy nội dung với người dùng.
 27. Lạm dụng Tối ưu hóa Liên kết nội bộ Anchor trong văn bản
 28. Liên kết từ những anchor text nhảy cảm.
 29. Liên kết mua từ những tên miền cũ & Chuyển hướng
 30. URL quá dài
 31. Sử dụng nhiều anchor text liên kết nội bộ trong Footers
 32. Nhồi nhét từ khóa trong Meta Description Tag
 33. Link Acquisition from Buying Domains and Adding Links
 34. Việc sử dụng quá mức Nofollow trong Liên kết nội bộ.
 35. Xây dựng liên kết từ các forum (chữ kí, profile, vv…)
 36. Title Tag quá dài
 37. Nhồi nhét từ khóa trong Keywords Meta Tag
SEO